Regie van vervoer

Het regisseren van de vervoersystemen van PZN omvat twee hoofdcomponenten:

Voorbereidende regietaken:

Uitvoerende regietaken: